FYKSE's GRUVESIDE


På denne siden vil jeg beskrive noen av de gruveekspedisjonene jeg har deltatt på.
Det er utrolig spennende å utforske disse gamle gruvegangene.
Enkelte av våre ekspedisjoner har vi vært de første besøkende på over 100 år.
Disse turene ble utført før fredningen.

Bergverksmuseet opplyser:
Ved kongelig resolusjon 15. mai 2003 ble Kongsberg Sølvverk kulturmiljø permanent fredet etter kulturminnelovens § 20.
I fredningsforskriftens pkt. IV.2 er det tatt inn et generelt forbud mot ferdsel under jord: "Ferdsel i gruveganger og bergrom
må ikke utøves uten særskilt tillatelse fra forvaltningsmyndigheten." Forvaltningsmyndigheten er delegert fra Riksantikvaren til
Buskerud fylkeskommune.KNABEN GRUVER


UNDERBERGET, KONGSBERG


HØYVIKA GRUVER, FYKSE


FREDRIKS STOLL, KONGSBERG


ELSE's STOLL, KONGSBERG


ØDEGAARENS VERK, BAMLE

BLAAFARVEVERKET, MODUM


DRONNINGKOLLEN, KONGSBERG

MODUM NIKKELGRUVER

HAUS OLDENBORG STOLL KONGSBERG SØLVERKKONGSBERG SØLV VERK, HAUS SACHSEN's NORDRE STOLL


KRISTIAN NORDRE STOLL, KONGSBERG

BILDER FRA GRUVETURER


 

Tilbake til hovedsiden